Servicesektionen inom Swepump

Höstmöte 23-24 nov

Var med och påverka!

Nya regler för elarbete

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Medlemsförmån

Som medlem i Servicesektionen kan du dra nytta av medlemsförmåner som TEBAB erbjuder  – TEBAB-plus

Handbok om den nya elsäkerhetslagen

Elsäkerhetsverket har nu publicerat en handbok om den nya elsäkerhetslagen.

Kickstart digitalisering

Nu är Kickstart tillgängligt för dig.

Riskbedömningsapp

Servicesektionens medlemmar har förmånen att ladda ner och använda en ny riskbedömningsapp som vi har tillgång till genom AFA Försäkring.

Så här gör du för att få tillgång till appen. Ladda ner instruktionen här.

Nytt lag gällande personalliggare ID06

Från och med den 1 januari 2016 införs krav på att alla företag som bedriver byggverksamhet måste använda sig av Elektroniska personalliggare – ID06.

Uppförandekod

Som medlem i Servicesektionen följs uppförandekoden.