Servicesektionen inom Swepump

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Kurs i Säljande Service

Kursen innehåller tre dimensioner (aspekter) som en servicetekniker/ kommunikatör/säljare – oavsett erfarenhet – ställs inför och måste kunna hantera:

  • Hur hantera och anpassa sig till olika kunder?  (Psykologisk aspekt)
  • Hur förklara för olika kunder, så att kunden verkligen förstår och kan ta ett rimligt beslut?  (Pedagogisk aspekt)
  • Hur övertyga, sälja in via olika hållbara och kraftfulla argument och tydliga bevis, för att få kundens acceptans?  (Retorisk aspekt)

Nytt lag gällande personalliggare ID06

Från och med den 1 januari 2016 införs krav på att alla företag som bedriver byggverksamhet måste använda sig av Elektroniska personalliggare – ID06.

Tips och råd LoU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LoU

Riskbedömningsapp

Servicesektionens medlemmar har förmånen att ladda ner och använda en ny riskbedömningsapp som vi har tillgång till genom AFA Försäkring.

Så här gör du för att få tillgång till appen. Ladda ner instruktionen här.

Nya regler för elarbete

Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället – företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter.