Servicesektionen inom Swepump

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Tips och råd LoU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LoU

Nytt lag gällande personalliggare ID06

Från och med den 1 januari 2016 införs krav på att alla företag som bedriver byggverksamhet måste använda sig av Elektroniska personalliggare – ID06.

Anmäl dig till BB1- kursen!

Den 8-9 dec börjar kursen Elinstallation Begränsad Behörighet El BB1 med totalt 5 block under 2016-2017.

Nya regler för elarbete

Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället – företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter.

Riskbedömningsapp

Servicesektionens medlemmar har förmånen att ladda ner och använda en ny riskbedömningsapp som vi har tillgång till genom AFA Försäkring.

Så här gör du för att få tillgång till appen. Ladda ner instruktionen här.

Vill du vara med i styrelsen!

Vill du vara med i styrelsen och engagera dig i vår förening?