Servicesektionen inom Swepump

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Utbildning

Servicesektionen anordnar ett flertal utbildningar. En kursplan finns nu tillgänglig för 2016.

Nytt lag gällande personalliggare ID06

Från och med den 1 januari 2016 införs krav på att alla företag som bedriver byggverksamhet måste använda sig av Elektroniska personalliggare – ID06.

Tips och råd LoU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LoU