Servicesektionen inom Swepump

Utbildningar 2018

Anmäl dig till Servicesektiones utbildningar!

Vårmöte 26-27 april

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Handbok om den nya elsäkerhetslagen

Elsäkerhetsverket har nu publicerat en handbok om den nya elsäkerhetslagen.

Inbjudan Kickstart Digitalisering

Juridisk rådgivning