Servicesektionen inom Swepump

Utbildningar 2018

Anmäl dig till Servicesektiones utbildningar!

GDPR, Brexit och konjunktur

Seminariet hålls den 1 februari. Anmäl dig nu!

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Uppförandekod

Som medlem i Servicesektionen följs uppförandekoden.

Handbok om den nya elsäkerhetslagen

Elsäkerhetsverket har nu publicerat en handbok om den nya elsäkerhetslagen.

Medlemsförmån

Som medlem i Servicesektionen kan du dra nytta av medlemsförmåner som TEBAB erbjuder  – TEBAB-plus

Riskbedömningsapp

Servicesektionens medlemmar har förmånen att ladda ner och använda en ny riskbedömningsapp som vi har tillgång till genom AFA Försäkring.

Så här gör du för att få tillgång till appen. Ladda ner instruktionen här.