Elsäkerhetsverkets handbok finns nu tillgänglig

För att underlätta för alla som arbetar med el har Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen.

Handboken är ett stöd i ditt arbete och riktar sig dels till dig som driver ett elinstallationsföretag och personer som har någon annan roll i företagets arbete med elinstallationer.

Elsäkerhetsverkets handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen.