Vad innebär certifieringen?

Här kan du läsa vad det innebär med Certifiering av företag inom Servicesektionen.

Reglerna för diplomering av pumpservicetekniker är följande;

Genomgångna kurser inom Servicesektionen med godkänt resultat i
– grundkurs pumpteknik
– fortsättningskurs pumpsystem och teori 1
– fortsättningskurs lager, smörjning och mekaniska tätningar
– ytterligare en valfri fortsättningskurs
– Intyg från arbetsgivaren på färdighet och kunskap om krav och regler som finns i branschen säkerhet, miljö etc)
– Praktiskt arbete i branschen i minst fyra år (styrkt och dokumenterad)

Alternativregel
– Medlemmar som har servicetekniker utan genomgångna kurser men
med minst 10 års branscherfarenhet kan ansöka om diplomering för dessa.

Regel för certifiering av företag

På varje certifierad företag skall det finnas minst en diplomerad tekniker.