KFI – kurs

KFI – Kontroll före idrifttagning äger rum den 10 nov 2017 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.