Schemaläsning

Nästa kurs i Schemaläsning äger rum den 9 november 2017 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.