Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte med Servicesektionen äger rum den 27 oktober 2017 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.