Rekommendationer

Servicesektionens rekommendationer om olika arbeten är under uppdatering.

Upphandling av pumpar gäller till och med 2017.

Rekommendationer Arbete i pumpgrop och slutna utrymmen – under uppdatering

Rekommendationer Arbete i pumpgrop – under uppdatering

Rekommendationer Rutin för Hygien och Dricksvatten – under uppdatering

Rekommendationer Tunga Lyft är under omarbetning – under uppdatering

Rekommendationer Upphandling avseende pumpservice

Tips och råd för beställare LOU

Rutin för hantering av gods/utrustning inlämnat från okända kunder och applikationer