Elinstallation Begränsad Behörighet BB1

Ellkursen ”Elinstallation Begränsad Behörighet BB1” som kommer att genomföras i Stockholm med start den 19-20 januari 2017 och sista steget den 15-16 juni 2017 som går i Uppsala.

Kursen omfattar 5 steg, med två dagar i varje steg. Kursen  är speciellt anpassad för pumpservicetekniker och har störst fokus där det är relevant utan att förbise något av de krav som ställs för att få ut BB1-behörighet.

Eftersom utbildningskraven för de olika behörigheterna inte kommer att ändras då elsäkerhetslagen och de nya föreskrifterna träder ikraft 2017-07-01 kommer denna utbildning även att vara giltig för att kunna söka Auktorisation B som det kommer att heta enligt de nya föreskrifterna.

Denna kurs ger dig de teoretiska kunskaperna och för att erhålla BB1- behörigheten krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten som behörigheten avser. Det betyder att man ska jobba under en person som har lägst BB1 behörighet.

Ladda ner Inbjudan till Elinstallation Begränsad Behörighet BB1

Anmälan till BB1-kursen gör du senast den 15 december 2016.