Externa utbildningar

Branschutbildarna bedriver arbetsmiljökurser som BAS P/BAS U och SAM-BAM – Systematiskt Bättre Arbetsmiljö.

Läs mer på Branschutbildarnas hemsida om dessa kurser som de även erbjuder på distans.

 

 

Teknikföretagen anordnar ett antal kurser:

Läs mer om kurserna på Teknikföretagens hemsida.