Kontraktsrätt

Denna kurs går igenom grunderna i avtal och hur du väljer rätt leveransbestämmelse.

Nästa kurs går den 25 april 2017 i Stockholm.

Kursledaren går igenom huvuddragen i vissa leveransbestämmelser för teknik- och byggindustrin. Kursen vänder sig till alla som arbetar med inköp eller försäljning och/eller sluter avtal med leverantörer och kunder.

Inbjudan till Kurs i Kontraktsrätt 2017

Anmälan till Kurs i Kontraktsrätt 2017