Kurs i Avloppsarbete

Denna kurs vänder sig till er alla som idag jobbar i eller kommer att jobba avloppspumpstationer.

Nästa kurs är den 24 augusti 2017 i Uppsala.

Den innehåller både teoretisk och praktisk utbildning i hur man jobbar på ett säkert sätt i avloppsanläggningar man kommer praktiskt att få prova på att använda den rekommenderade skyddsutrustning som presenteras i kursen.

Kursinnehåll:

  • Vad är ett slutet utrymme
  • Gas mätning
  • Riskbedömning
  • Gaser
  • Personlig skyddsutrustning
  • Säkert angreppssätt av avloppsanläggning

Inbjudan till Kurs i Avloppsarbete 2017

Anmälan