Lager, smörjning & mekaniska tätningar

Grundläggande rullningslagerkunskap inkl montering, skötsel och underhåll. Mekaniska axeltätningar samt boxflätor och planpackningar

Kursen är under omarbetning och vi återkommer med datum och plats.

Lager, smörjning & mekaniska tätningar är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker.

Kursinnehåll:

Spårkullager, vinkelkontaktkullager och cylindriska rullager, ISO-systemet,
efterbeteckningar och materialval, passningar och toleranser, montering/demontering
av rullningslager, värmemontering, mekanisk montering, smörjning, lagerskador i
processpumpar – analys och FU, boxflätor (material – plundring – montage),
mekaniska axeltätningar, uppbyggnad och funktion, olika material med fokus på
hetvattenapplikationer inkl. planpackningar, patrontätning enkel och dubbel utförande,
demontering/montering av patrontätning typ ES/ED, demontering och montering av
Scanpump 1 samt Sulzer APP11.