Säljande Service

Nästa kurs går den 22-23 maj i Stockholm samt den 18-19 okt i Stockholm.

Kursinnehåll:
Effektivare kundkommunikation i olika situationer; att tänka utifrån och in och inte inifrån och ut.

Hur förhålla sig till kundens behov? Att övertyga, övertala eller överlista?

Produktorienterat alternativt kundorienterat kommunikation? Krav och konsekvenser.

Målgrupps- och kundperspektivet; hur få kunden att identifiera sig med teknikern/säljaren och dess företag? Här för vi in begreppet Ethos, som betyder trovärdighet och karaktär, vilket är grunden för effektivt övertygande.

Hur tydliggöra tillförlitlighet hos produkten/tjänsten, kommunicera trovärdighet, få förtroende och tillit hos kunden?

Budskap och effekt. Verbal (språklig) och icke-verbal kommunikation; språk, kroppsspråk, gester, mimik och röst.

Argumentation och bevisföring. Verktyg – övning – träning och tillämpning.

Att disponera och logiskt strukturera olika övertygande budskap, så att kunden förstår och kan ta beslut.

Hur förklara så att andra förstår, och hur kvalitetssäkrar vi förståelsen?

Övning och tillämpning.

Videoillustrationer och exempel.

Inbjudan till kurs i Säljande Service 22-23 maj 2018

Anmälan till kursen i maj!

Inbjudan till kurs i Säljande Service 18-19 okt 2018

Anmälan till kursen i oktober!