Schemaläsning El

Nästa kurs är den 9 november 2017 i Stockholm.

Kursen är tänkt för såväl tidigare BB1 elever som för andra med viss schemaläsningsvana vilka vill förbättra sina kunskaper i schemaläsning och logisk felsökning.
Som övningsmaterial under kursen kommer ett flertal typiska exempel på scheman från pumpbranschen att användas.

Inbjudan till Schemaläsning El 2017