Schemaläsning El

Nästa kurs är den 18 april och den 8 nov i Stockholm.

Kursen är tänkt för såväl tidigare BB1 elever som för andra med viss schemaläsningsvana vilka vill förbättra sina kunskaper i schemaläsning och logisk felsökning.
Som övningsmaterial under kursen kommer ett flertal typiska exempel på scheman från pumpbranschen att användas.

Inbjudan till Schemaläsning El den 18 april 2018

Anmäl dig till kursen i april här!

Inbjudan till Schemaläsning El den 8 nov 2018

Anmäl dig till kursen i november här!